Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. (“Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 30 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

Na mocy przedmiotowej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk Spółki zostanie podzielony w ten sposób, że dywidenda dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło dzień wypłaty dywidendy na dzień od 10 lipca 2023 r.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to: 30 maja 2023 r.

Informujemy, iż akcjonariuszom, którzy zostali ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy i złożyli dyspozycję wypłaty dywidendy, dywidenda za 2022 rok zostanie wypłacona zgodnie ze zdefiniowanym sposobem wypłaty.

Akcjonariusze, którzy chcą złożyć dyspozycję lub zmienić sposób wypłaty dywidendy powinni niezwłocznie skontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A. korespondencyjnie na adres mailowy: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl, telefonicznie pod numer tel. +48 126 292 411 lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 17:00.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ