Informacja dla akcjonariuszy

Informacja dla akcjonariuszy
W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą podziału zysku za 2023 r. (dywidenda), prosimy akcjonariuszy o kontakt z Domem Maklerskim Trigon S.A. Z Trigon Domem Maklerskim S.A. można się kontaktować korespondencyjnie na adres mailowy: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl, telefonicznie pod numer tel. +48 126 292 424, +48 126 292 411 lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:   ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem ob

Ogłoszenie dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie dla Akcjonariuszy
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. Na mocy przedmiotowej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk Spółki zostanie podzielony w ten sposób, że dywidenda dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 2,00 zł (słownie: dwa złote...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:   ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem o

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 lutego 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:   NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 września 2022 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod nr 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2022 r. na godz. 1400 w siedzibie Spółki: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Walnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obra

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Płk. St. Dąbka 2, w dniach rob

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Płk. St. Dąbka 2, w dniach rob

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Płk. St. Dąbka 2, w dniach rob

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Płk. St. Dąbka 2, w dniach rob

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Płk. St. Dąbka 2, w dniach rob

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 września 2020 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obra

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ