Ogłoszenie dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie dla Akcjonariuszy
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. Na mocy przedmiotowej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk Spółki zostanie podzielony w ten sposób, że dywidenda dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 2,00 zł (słownie: dwa złote...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:   ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem o

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07 lutego 2023 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki:   NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZRI S.A.
Zarząd Przedsiębiorstwa Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Płk. Dąbka 2, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013286, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 września 2022 r. na godzinę 1400 w siedzibie Spółki: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem

Pióro Businessu dla PZRI S.A.

Pióro Businessu dla PZRI S.A.
Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A. w dniu 13.06.2022 r. otrzymało nagrodę "Pióro Businessu". Nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business". Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych...

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji

Prosimy o Twoją opinię o PZRI S.A.

KLIKNIJ TUTAJ